Utställningar Human

Equalis möte Hematologi

Radisson Blu Arlandia Hotel, Arlanda 8-9 mars 2018

Vårmöte klinisk kemi

Radisson Blu Royal Park Hotel, Uppsala, 24-26 april 2018

LINUS-dagar

Linköping, 29-30 aug 2018

Equalis möte Patientnära analyser

Radisson Blu Arlandia Hotel Arlanda 11-12 okt 2018

Utställningar Veterinär

Veterinärkongressen

SLU Uppsala 9-10 nov 2018

VeTA-dagarna

Norrköping, 20-22 april 2018