Total Quality Concept

Total Quality Concept (TQC) betyder att Boules erbjudande, som ett komplett systemleverantör av instrument, reagens och kontroller karakteriseras av hög kvalitet och tillförlitlighet. Boule är certifierat enligt ISO 13485, en standard som reglerar medicintekniska produkter.

Boule tillverkar och marknadsför hematologiinstrument tillsammans med reagens, kontroller och kalibratorer.

Genom samarbete med utvalda leverantörer marknadsförs också kompletterande produkter på den svenska marknaden.

Boules ambition är att hela kedjan – marknadsföring, order, leverans, service och produktsupport skall genomsyras av total kvalitet TQC.

TQC innefattar hela kedjan – order, leverans, instrument, reagens, kvalitetskontroller, utbildning, service och produktsupport. Boules produkter och tjänster skall tillgodose kundens behov och marknadens högt ställda krav.