Zafena

Zafena Simple Simon®UA Vet Plus är ett veterinärspecifikt modulärt instrument för Urinanalys

 • Instrumentell analys av hund- och katturin
 • Resultat inom 1 minut med överföring till journalsystem
 • Mäter bla kvoten protein/kreatinin, microalbumin och ketoner


exigo

Exigo H400 är ett hematologiinstrument som ger en komplett blodstatus och 4-part differentiering av de vita blodkropparna. Exigo är lätt att använda och ger snabba svar från öppet uppsug (100 uL) eller kapillärt (20 uL).

 • Svar inom 1-3 minuter
 • 12 förinställda djurprofiler
 • Underhållsfritt
 • Tillverkas i Sverige

Exigo C200

Exigo C200 är ett helautomatiserat kemisystem som levererar högkvalitativa resultat från 100 uL helblod, serum eller plasma.
Med Exigo c200 kan du analysera upp till 14 parametrar per rotor och få resultatet inom 12 minuter.

 • Enkelt handhavande
 • Inbyggd kontroll
 • Underhållsfritt

 

epoc®

Handburet analysinstrument för smådjurskliniker, hästpraktiker och djursjukhus.

 • Blodgas-, elektrolyt- och biokemiska resultat på 40 sekunder
 • Testkorten förvaras i rumstemperatur
 • 100µl provvolym och inga överfyllnadsproblem
 • Trådlöst system som kommunicerar med Bluetoothskrivare
 • Kräver inga regelbundna uppdateringar av mjukvaran
 • Enkel att använda
 • Bärbart system med uppladdningsbara batterier
 • Integrerad kalibrering och kvalitetskontroll
 • Streckkodade smartkort för identifiering av testkorten
 • Stort provminne – upp till 2000 resultat
 • Möjlighet att lägga in patientdata, temperatur, djurslag och provtagningsställe
 • Testkortets batchnummer kopplas automatiskt till patientens resultat
 • Parametrar:
  pH, pCO2, pO2, Na+, K+, Ca++, Glu, Lac, HCT

Spotchem™EL

Analysinstrument för analys av Na, K och Cl.

 • Provsvar inom 1 minut
 • Parallell analys av tre elektrolyter – Na, K, Cl
 • Emkel kalibrering med magnetkort
 • Blod, serum, plasma och urin kan analyseras

Spotchem™EZ

Snabb och enkel analys av biokemiska parametrar.

 • Flexibelt system, enstaka analyser och paneler
 • Torrkemisk metod
 • Upp till 9 olika analyser samtidigt
 • Inbyggd centrifug
 • Enkel kalibrering med magnetkort
 • Parametrar: Glu, UA, T-Cho, BUN, T-Bil, Ca, TP, Alb, ASAT, ALAT, LDH, CPK, Amy, GGT, ALP, Cre, FRA, IP, Mg

g-Pet Plus

G-pet Plus är en blodsockermätare för hund, katt eller häst.

 • Enkelt handhavande
 • 0,7 uL helblod
 • Svar inom 5 sekunder

QuickVet

Toppmodern ”lab-on-chip” teknologi utvecklad för veterinärt bruk. Plattform för analyser inom blodgruppering, koagulation och fibrinogen.

 • Snabba och korrekta analyser
 • Enkel och användarvänlig
 • Små provvolymer
 • Snabbt och bekvämt – mindre än 15 min analystid