Det här är Boule Medical AB

Boule Medical AB ingår i svenska Boule Diagnostics AB koncernen.
Boule Diagnostics AB utvecklar, tillverkar och marknadsför patientnära blodanalyssystem inom såväl human som veterinär hematologi.

Hematologisystemen genomsyras av Total Quality Concept, (TQC) vilket betyder att Boules erbjudande, som en komplett systemleverantör (instrument, reagens, kontroller och service), karakteriseras av hög kvalitet och tillförlitlighet. Genom vår svenska försäljnings- och serviceorganisation, Boule Medical, erbjuder vi hematologisystem till vårdcentraler, små och medelstora sjukhus samt djursjukhus och veterinärpraktiker.

För veterinärmarknaden kan vi också erbjuda en bred produktpalett från ledande leverantörer som Arkray, Woodley och SMB.